Het eiland Zaandam bouwkundige keuring

Het eiland staat bij de Zaankanter ook wel bekend als Zaaneiland en is gelegen in de Voorzaan ten zuiden van het centrum. Van oorsprong was dit eiland een industriegebied waar voornamelijk hout lag om verwerkt te worden. Na de herontwikkeling is het eiland omgetoverd tot een woonwijk waarbij het gevoel met het water zoveel mogelijk is benadrukt. Aan de westkant staan de luxere woningen met zelfs één onder twee kappen villa’s. De oostzijde van het eiland is langs de doorvaarroute van de beroepsscheepvaart bebouwd met een gesloten bouwblok. De woningen hebben de begane grond ver boven het dijklichaam liggen. Middels een betonnen trap kom je bij de voordeur. Bij het bekijken van de woningen viel ons op dat de traptreden niet beschermt zijn tegen regen. Tijdens de wintermaanden kan dit voor nare glij partijen zorgen. Door het bestuderen van de bouwtekeningen kwamen we er achter dat de traptrede verwarmt kunnen worden om zo ijs te laten smelten. Dit zijn handige weetjes voordat we beginnen met een bouwkundige keuring. Daarom lezen we ons altijd zoveel mogelijk in, voordat we op pad gaan naar een inspectie.

Het eiland Zaandam bouwkundige keuring, Handig om te weten:

Wat is een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van een object. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden en kantoorruimten worden bouwkundig gekeurd. Middels de keuring wordt een algehele indruk verkregen van de bouwkundige staat. We noemen de keuring ‘visueel’  omdat er geen sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Wel maken we gebruik van apparatuur waarmee we meer te weten komen over eventuele verborgen gebreken. bijvoorbeeld het vochtgehalte in muren en optrekkend vocht vanuit de fundering.

intern

In het pand wordt elke ruimte geïnspecteerd. We bekijken niet alleen de ruimten die makkelijk toegankelijk zijn, zoals de woonkamer en slaapkamers. Ook gaan we de vliering op en inspecteren we de kruipruimte. We controleren de balklaag op houtrot en zwam, bekijken de onderhoudsstatus van de installaties en controleren het tegelwerk. Middels een laser bepalen we de vlakheid van de vloeren. Als we vermoeden dat er ergens lekkage is, kunnen we middels een vochtmeter ook op droge dagen constateren of het dak lekt.

Extern

Natuurlijk bekijken we alle gevels. eventuele scheuren in het metselwerk kunnen een hoop vertellen over de conditie van het casco en de fundering. Wanneer het dak veilig te bereiken is, voeren we ook hier een grondige inspectie uit. Kozijnen en ramen worden gecontroleerd op een deugdelijke bevestiging en op schade. Verder kijken we ook naar de onderhoudsstaat waarin het pand verkeert.

Een bouwkundig rapport

De gehele keuring werken we uit in een rapport. per onderdeel beschrijven we de bevinding. Wanneer er schade of achterstallig onderhoud is geconstateerd, vullen we de bevinding aan met een toelichting en advies. Eventueel kan het rapport worden opgemaakt met een herstelkostenoverzicht. We maken dan een raming van werkzaamheden opgesplitst in directe kosten, herstelkosten op termijn en verbeterkosten.

(NHG) Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u een hypotheek gaan afsluiten met een NHG, dan voegen we als bijlage de NHG rapportage toe. hierin staan alle benodigde gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van de NHG. Het bouwkundige rapport bevat veel meer informatie dan de bijlage voor de NHG. Echter wil het NHG deze bijlage ontvangen voor een goede verwerking van de gegevens.

kosten

DAW rekent vaste prijzen voor een bouwkundige keuring of inspectie. Niemand zit te wachten op verassingen met bijkomende kosten zoals voorrij kosten. Daarom hanteren we voor elke keuring een standaard tarief. De tarieven vindt u terug in het hoofdstuk ‘werkzaamheden’ onder het kopje bouwkundige keuring. U kunt ook gebruik maken van deze link.

In ons portfolio staan enkele keuringen die we reeds hebben uitgevoerd in Zaandam.

Meer informatie over bouwkundige keuringen.