Kalf Zaandam bouwkundige keuring

’t Kalf is van oorsprong een buurtschap, gebouwd langs de zaan en langs de Hemmes. Al vanaf het ontstaan van het Kalf maakt deze buurtschap onderdeel uit van de gemeente Zaanstad. Pas in de jaren zeventig spreekt men over Het Kalf. Dit komt omdat de oude bebouwing is opgenomen door de nieuwbouwwijk gelegen aan de Jagersplas. Langs de Zaan vinden we nu nog steeds de meest oude bebouwing van het oorspronkelijke Kalf. Meestal zijn dit vrijstaande woningen van metselwerk met een traditionele mansarde kap. Omdat woningbouw hier wordt afgewisseld door industrie, is er vaak zwaar vrachtverkeer in het woongebied. De olieraffinaderij in het zuiden van het Kalf en het Kraan- en transportbedrijf meer in het noorden zijn hier goede voorbeelden van. Tijdens een bouwkundige keuring of inspectie proberen we bij scheuren in het metselwerk te achterhalen wat de oorzaak hiervan is. Komt dit door het herhaaldelijk trillen van de woning door zwaar vrachtverkeer, of komt het door een gebrekkige fundering. Gelukkig zijn we in staat de herkomst van scheuren te herleiden en een goed oordeel te geven over de bouwkundige status van het pand.

Kalf Zaandam bouwkundige keuring, Handig om te weten:

Wat is een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van een object. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden en kantoorruimten worden bouwkundig gekeurd. Middels de keuring wordt een algehele indruk verkregen van de bouwkundige staat. We noemen de keuring ‘visueel’  omdat er geen sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Wel maken we gebruik van apparatuur waarmee we meer te weten komen over eventuele verborgen gebreken. bijvoorbeeld het vochtgehalte in muren en optrekkend vocht vanuit de fundering.

intern

In het pand wordt elke ruimte geïnspecteerd. We bekijken niet alleen de ruimten die makkelijk toegankelijk zijn, zoals de woonkamer en slaapkamers. Ook gaan we de vliering op en inspecteren we de kruipruimte. We controleren de balklaag op houtrot en zwam, bekijken de onderhoudsstatus van de installaties en controleren het tegelwerk. Middels een laser bepalen we de vlakheid van de vloeren. Als we vermoeden dat er ergens lekkage is, kunnen we middels een vochtmeter ook op droge dagen constateren of het dak lekt.

Extern

Natuurlijk bekijken we alle gevels. eventuele scheuren in het metselwerk kunnen een hoop vertellen over de conditie van het casco en de fundering. Wanneer het dak veilig te bereiken is, voeren we ook hier een grondige inspectie uit. Kozijnen en ramen worden gecontroleerd op een deugdelijke bevestiging en op schade. Verder kijken we ook naar de onderhoudsstaat waarin het pand verkeert.

Een bouwkundig rapport

De gehele keuring werken we uit in een rapport. per onderdeel beschrijven we de bevinding. Wanneer er schade of achterstallig onderhoud is geconstateerd, vullen we de bevinding aan met een toelichting en advies. Eventueel kan het rapport worden opgemaakt met een herstelkostenoverzicht. We maken dan een raming van werkzaamheden opgesplitst in directe kosten, herstelkosten op termijn en verbeterkosten.

(NHG) Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u een hypotheek gaan afsluiten met een NHG, dan voegen we als bijlage de NHG rapportage toe. hierin staan alle benodigde gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van de NHG. Het bouwkundige rapport bevat veel meer informatie dan de bijlage voor de NHG. Echter wil het NHG deze bijlage ontvangen voor een goede verwerking van de gegevens.

kosten

DAW rekent vaste prijzen voor een bouwkundige keuring of inspectie. Niemand zit te wachten op verassingen met bijkomende kosten zoals voorrij kosten. Daarom hanteren we voor elke keuring een standaard tarief. De tarieven vindt u terug in het hoofdstuk ‘werkzaamheden’ onder het kopje bouwkundige keuring. U kunt ook gebruik maken van deze link.

In ons portfolio staan enkele keuringen die we reeds hebben uitgevoerd in Zaandam.

Meer informatie over bouwkundige keuringen.