Muurdoorbraak

Bij een woning overspannen de vloeren van bouwmuur naar bouwmuur. Bij oudere panden is de afstand te groot om in één keer te overspannen. Er is dan een dragende tussenmuur nodig om te voorkomen dat de vloeren doorzakken.

Een dragende tussenmuur beperkt de vrije indeling van een appartement. Daarom ontstaat vaak de wens om een gedeelte van een dragende tussenmuur te verwijderen. Keuken en woonkamer kunnen zo samen worden gevoegd tot een mooie open ruimte. Een dergelijke ingreep noemen we een muurdoorbraak.

Een muurdoorbraak is een constructieve ingreep van de zogeheten ‘hoofddraagconstructie’.  Als de werkzaamheden verkeert wordt uitgevoerd loopt het gehele pand risico. Verzakkingen en doorbuigen van vloeren van bovengelegen panden zijn de eerste gevolgen van een incorrect uitgevoerde muurdoorbraak. De gemeente eist daarom een vergunningsaanvraag voor dergelijke constructieve ingrepen. 

Voor een muurdoorbraak dient dus een goede voorbereiding getroffen te worden. Met de juiste expertise is het werk risicoloos uit te voeren. Daarom bieden wij de totale werkzaamheden aan: Van idee tot en met uitvoering.

De volgorde van werkzaamheden:

– Bepalen van de haalbaarheid/mogelijkheid van de doorbraak.

 Hoe groot moet de muurdoorbraak worden en welke eisen worden er gesteld aan het afwerkingniveau.

– Inmeten van de ruimte.

De ruimte wordt ingemeten en de exacte positie van de muurdoorbraak wordt bepaalt.

– Uitwerken van de omgevingsaanvraag

Middels plattegronden, doorsnede en details wordt zowel de bestaande als de nieuwe toestand uitgewerkt.

– Constructieve berekening

Door middel van een berekening wordt bepaald welke staalprofielen er nodig zijn en welke afmetingen de kolommen krijgen.

– Indienen van de aanvraag bij de gemeente

Wanneer alle tekeningen en berekeningen goed op elkaar zijn afgestemd, wordt alles ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeeld de aanvraag en kijkt of de berekeningen kloppen. Een extra controle dus.

– Na het verkrijgen van de vergunning kan er gestart worden met de werkzaamheden.

Voor er gesloopt kan worden, dient er gestempeld te worden. Het gewicht dat op de dragende tussenmuur leunt, wordt tijdelijk omgeleid via stalen stempels. Nu de muur is ontlast, kan deze worden verwijderd.

– Plaatsen van het staal

Direct na het verwijderen van de tussenmuur wordt er een stalen ligger geplaatst met enkele kolommen. De vloerbalken worden bevestigd aan de stalen ligger. De kolommen worden goed verankert aan de vloer. De nieuwe muuropening is nu een feit.

– Afwerken van de doorbraak.

Nu het staal geplaatst is, kan het stempelwerk weer worden weggehaald. Middels een brandwerende beplating wordt het staal keurig afgewerkt. Vanaf hier is het aan de bewoner om de nieuwe ruimte weer mooi in te delen.

De stalen ligger kan op verschillende manieren worden geplaatst.

Type A: Wanneer de ligger onder de houten balken wordt geplaatst, is er na de afwerking een aftimmering te zien. Budgettair gezien is dit de meest voordelige oplossing.

Type B: Voor een meerprijs kan de ligger ook tussen de balken worden geplaatst. Zo ontstaat een vlak plafond.

Muurdoorbraak type A Muurdoorbraak type B