Bouwkundige keuring

Bent u van plan een pand te verkopen of juist aan te schaffen? Dan is het verstandig om een keuring te laten uitvoeren om de bouwkundige staat van het pand vast te stellen. Hierdoor heeft u een sterke positie tijdens een onderhandeling en kunt u de aanvraag van een bouwdepot verantwoorden. daarnaast hebt u een keuringsrapport nodig voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie. DAW kan voor u een pand bouwkundig keuren en neemt hiervoor de toestand van het object op. Na de opname wordt een bouwkundig keuringsrapport opgesteld.  Hierin worden tevens de noodzakelijke onderhoudsposten, aanpassingen en wijzigingen vermeld. De keuringsrapporten zijn NHG erkend en worden door alle banken geaccepteerd.

Verkoopkeuring

Een verkoopkeuring is noodzakelijk ter onderbouwing van de verkoopprijs en het voldoen aan de meldingsplicht. Als verkopende partij bent u namelijk verplicht gebreken te melden tijdens de verkoop. In een bouwkundige keuring worden deze gebreken vermeld en u voorkomt dat schade naderhand verlegd kan worden.

Aankoopkeuring

Tijdens een aankoopkeuring worden gebreken en achterstallig onderhoud in kaart gebracht. U krijgt inzicht in de staat van het pand en bent hierdoor op de hoogte van de herstelkosten. Middels een aankoopkeuring kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten en de financiën van een bouwdepot onderbouwen.

Deelkeuring

Bij lastig te herleiden schade aan uw woning of bedrijfspand kan een deelkeuring inzicht geven in de situatie. Dit kan een verzakkende vloer zijn of een steeds terugkerend vochtprobleem. Tijdens een deelkeuring bekijkt één van onze ingenieurs de aanwezige schade. Meestal kunnen we direct de oorzaak van het probleem vaststellen. Middels lasserpassers, endoscoop camera en vochtmeters zijn problemen die niet direct zichtbaar zijn, zonder sloopwerkzaamheden vaak toch te herleiden. Mocht het probleem niet direct vastgesteld kunnen worden, dan starten we een vervolgonderzoek.

Als de oorzaak eenmaal bekend is, kan een herstelplan worden opgezet. Bij het bepalen van de meest effectieve renovatiemethode bekijken we hoe de schade verholpen kan worden en wat te doen om herhaling te voorkomen. Het verhelpen van de schade heeft namelijk alleen nut wanneer de oorzaak ook wordt behandeld. Eventueel kan hierbij een herstelkostenoverzicht worden opgesteld.

kosten inclusief BTW

€ 250,- Meeloop keuring (alleen mondelinge toelichting)

€ 350,- Bouwkundige keuring met onderhoudsadvies en herstelkostenoverzicht

€ 375,- Bouwkundige keuring met onderhoudsadvies, herstelkostenoverzicht en NHG bijlage

€ 250,- Deelkeuring met hersteladvies.

Genoemde prijzen gelden voor een pand tot 600m3. Is uw pand groter, dan rekenen we per 100m3 een toeslag van € 50,-

Waar wordt op gelet

tijdens een keuring letten we op de volgende onderdelen:

 • De daken, dakkapel, dakramen en schoorstenen
 • Goten, hemelwaterafvoeren en overstekken
 • De voor- achter- en zijgevels
 • Kozijnen, ramen en de beglazing
 • De kelder en kruipruimte (mits toegankelijk)
 • Wanden, plafonds en binnenkozijnen
 • Natte ruimte zoals toilet en douche
 • Afvoeren, riolering en waterleidingen
 • Verwarmingsinstallatie
 • Gas en elektra installatie
 • Ventilatie
 • en Overige bebouwing zoals schuurtjes, carports ed.

Er wordt gekeken of de onderdelen vrij zijn van schade, goed zijn bevestigd, deugdelijk werken en naar behoren functioneren. Ook wordt rekening gehouden met de veroudering van materialen. Wanneer bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn, wordt dit vermeld in het rapport. Aangezien schade of gebreken niet altijd visueel te zien zijn, hebben we meetapparatuur bij ons om bijvoorbeeld vocht in wanden te kunnen constateren. Zo zijn lekkages ook op droge dagen op te sporen. Middels een laser bekijken we de scheefstand van vloeren.

Wilt u direct een keuring aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier. Uiteraard kunt u ook middels telefonisch contact een afspraak maken.

Aanvraag bouwkundige keuring

  Persoonsgegevens aanvrager

 • Welke keuring

 • Gegevens te keuren pand

 

Bevestigen

Enkele eerder uitgevoerde keuringen.

In het PDF bestand is middels twee items een beknopt voorbeeld te zien van een bouwkundig keuringsrapport.

DAW ingenieursburo Voorbeeldkeuring