Omgevingsvergunning aanvragen

DAW verzorgt de complete aanvraag voor een omgevingsvergunning (voormalige bouwvergunningen). Zowel voor nieuwbouw, renovatie als sloopwerkzaamheden. We denken graag met u mee en wegen uw wensen af tegen de eisen, zoals die door de overheid worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan welstand, gemeentelijke richtlijnen en het bouwbesluit. Mochten uw wensen buiten de eisen van de overheid vallen, dan kunnen we een artikel 19 procedure starten en begeleiden om alsnog een omgevingsvergunning te verkrijgen. Uiteraard verzorgen we ook alle bijbehorende meldingen en verplichtingen, zoals een BUS melding (besluit uniforme sanering) of een KICK melding.

Een standaard omgevingsvergunning aanvragen:

Een standaard omgevingsaanvraag bestaat uit onder andere de volgende onderdelen

 • Plattegronden van de verdiepingen, bestaande en nieuwe situatie
 • Gevelaanzichten, bestaande en nieuwe situatie
 • Doorsneden, bestaande en nieuwe situatie
 • Detailtekeningen
 • Kadastrale gegevens
 • Constructieberekeningen (indien nodig)
 • Omgevingsaanvraag formulieren

Wanneer het nodig is om naast de standaard omgevingsaanvraag, aanvullende aanvragen in te dienen, nemen we deze uiteraard mee. Zolang de vergunningen vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Denk bijvoorbeeld aan een:

 • Objectvergunning
 • Kapvergunning
 • Aanlegvergunning
 • Monumentenvergunning

Kosten omgevingsvergunning aanvragen

Voor een omgevingsaanvraag hanteren wij een uurtarief van € 50,- inclusief BTW, Of voor een vast totaalbedrag. We maken geheel vrijblijvend een passende offerte voor uw project. 

Mocht u niet zeker weten of uw project vergunningsplichtig is, kijk dan op www.omgevingsloket.nl. Heeft u desondanks nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@dawingenieursburo.nl, 075-2400142 of kom langs bij ons op kantoor: Penningweg 79c Zaandam.